Actieve zangers

Bart Bennenbroek

Lid sedert 1964 (5 jaar onderbreking); Lid van verdienste;

Organisatie jaarlijkse fietstocht; Verzorging zangmappen;

Koor-archivaris: Bezorging post/notenkraker 

Harry Leenen (ERELID)

Lid sedert 1965 (5 jaar onderbreking); Koor-archivaris

Hans  Donkers 

Lid sedert 1974; Bestuurslid (vice voorz. en 2e penningm.);

Portefeuille ledengerichte activiteiten; Voorz. werkgr. podium;

Org. jaarlijkse fietstocht; Presentieregistratie Baritons;

Werkgr. feestavond; Koorco├Ârdinator (res.)

Frans van den Bogaart

Lid sedert 1982; Werkgroep podium

Bert van Leeuwen

Lid sedert 1987; Organisatie jaarlijkse fietstocht;

Verzorging zangmappen; Geluidsarchivaris; Werkgroep podium

Noud vanLieshout 

Lid sedert 2007; Commissie beschermraad/commissarissen/donateurs;

Werkgroep reizen; Werkgr. gelegenheidoptredens en jubilea;

Verzorging zangmappen; Beheer uniformen; Werkgroep podium

Jan Smits

Lid sedert 2007

hans kastelijn 2

Hans Kastelijn

Lid sedert 2007 (1 jaar onderbreking); Werkgroep verzorging mappen; Werkgroep podium

Peter Hurkmans

Lid sedert 2008

Adriaan Swinkels

Lid sedert 2014; Bestuurslid (voorzitter); Eindredacteur Notenkraker;

Commissie Beschermraad Commissarissen Donateurs;

Commissie sponsoring; Commissie ledenwerving

Paul Boelens 1

Paul Boelens

Lid sedert 2022