Binnen onze vereniging deed zich zo af en toe de vraag voor of we niet te zuinig zijn met het uitspreken van waardering voor leden die zich op de een bijzondere wijze hebben ingezet voor het koor. We kenden tot voor kort alleen het erelidmaatschap. Tijdens de ruim 70 jarige bestaansgeschiedenis van het koor zijn er maar zeer weinig personen geweest die de titel van erelid mochten dragen. In die zin is het erelidmaatschap dus een zeer exclusieve aangelegenheid. We noemen Piet v.d. Weerden, de heer Lagarde, Piet van Dongen, Harrie Swinkels, Gabriël van Bragt en recent zijn daar Harry Leenen en Henk Meeuws bijgekomen. Zie ook onze pagina "Ereleden".

De zeer strikte uitleg en exclusieve toepassing van het ere-lidmaatschap riep de vraag op of er geen behoefte is aan een ander, minder zwaar middel om onze koorleden voor hun inspanningen te bedanken. Dit middel zou ook ruimer toegepast kunnen worden en het zou ook de mogelijkheid bieden om koorleden met bijzondere verdiensten op een positieve manier langdurig (en mogelijk zelfs voor altijd) aan ons koor te binden.  Gaandeweg onstond het idee om de titel "Lid van Verdienste" in te voeren.

Op 17 november 2015 werden de door het bestuur voorgestelde uitgangspunten voor het toekennen van het de titel "Lid van verdienste" door de ledenvergadering goedgekeurd. 

 

 2 Nieuwe Leden van verdienste in 2022
50 Jaar lidmaatschap van mannenkoor “De Nachtegaal”. Dat geldt voor zowel Antoon Oomen als voor Jan Vlemmix. Op zich al voldoende reden om een koorlid te benoemen tot lid van verdienste.

Tijdens de feestmiddag op 26 maart werd de benoeming van 2 nieuwe Leden van verdienste bekendgemaakt.

LvV 2022

gk17 10

Antoon Oomen
In 2021 was Antoon al 50 jaar lid, maar moesten wij de huldiging noodgedwongen uitstellen. Sinds 1-1-2020 heeft hij bewust gekozen om rustend lid te worden.
Op de eerste rij bij de 1e tenoren vormde hij een vast tandem met onze oud-voorzitter Henk Meeuws. Toon was gedurende 12 jaren de mentor van Henk. Antoon was de meest trouwe bezoeker van de repetities. Hij had het hoogste opkomstpercentage bij repetities. Bijna altijd aanwezig dus en dat 50 jaren lang !!!
Naast “De Nachtegaal” was Antoon ook nog zanger bij Bonum Tenete, dirigent van het Avondwake koor (ruim 600 keer) en lid van Seniorenorkest Groot Someren als trompetist (vroeger ook bij Fanfare Somerens Lust).
Als de nood aan de man kwam, schrok Antoon er ook niet voor terug om als waarnemend dirigent voor “De Nachtegaal” te gaan staan. De laatste keer deed hij dat bij het optreden bij de Glazen Kooi in 2017.

LVD 22

Jan Vlemmix
Ook Jan was in 2022 Gouden jubilaris. En denk je eens in: Een zeer groot deel van die 50 jaar kwam hij door weer en wind vanuit Liessel naar Someren. Al de jaren dat “De Nachtegaal” oud papier ophaalde was Jan daarbij van de partij. Tonnen moet hij in de vrachtwagens hebben gekiept.
Jan was nooit te beroerd om de armen uit de mouw te steken als vervoerder van het koor (soms met aanhangwagen) t.b.v. koormappen, opbouwen tenten, bezemwagen en catering bij fietstochten. Voor een oud-chauffeur die dagelijkse de Nederlandse wegen bereed is dit natuurlijk een kolfje naar zijn hand.
Veel plezier had hij ook in het tappen van bier in de feestbar (samen met Lenie). En naast het tappen van bier was hij ook zeer bedreven in het tappen van (schuine) moppen. Een van zijn grootste hobby’s zijn ook zijn ’brommers’. Enkele jaren geleden was het koor te gast bij Jan en Lenie in Liessel, als tussenstop tijdens de jaarlijkse fietstocht. Wat hebben de leden toen hun ogen uitgekeken……… mooie grote tuin, netjes onderhouden…… maar terwijl de dames aan de koffie en het gebak zaten, likkebaarden de heren zich aan de mooie brommers. Zünndapps, Kreidlers, Puchs…… en een hoop materialen, waarmee Jan zijn hobby kan uitoefenen.

Deze leden waren al lid van verdienste

Bart Bennenbroek

  Bart Bennenbroek

  Benoemd op 16 februari 2020

Cees Verhagen

  Cees Verhagen

  Benoemd op 16 februari 2020

Frans Welten

  Frans Welten

  Benoemd op 16 februari 2020

Wim Bruystens

  Wim Bruijstens

  Benoemd op 21 maart 2017

Harry Leenen

  Harry Leenen

  Benoemd op 21 maart 2017 en tot erelid benoemd op 16 februari 2020

Willy van Bragt

  Willy van Bragt

  Benoemd op 15 maart 2016

Jan Hurkmans

  Jan Hurkmans

  Benoemd op 15 maart 2016