Mannenkoor De Nachtegaal heeft in haar bestaangeschiedenis meerdere ereleden gekend.

 

OUD- EN EREVOORZITTER

pietvandongen2011

pietvandongen1986  Piet van Dongen

Toen Piet van Dongen in 1960 werd gekozen tot voorzitter van “De Nachtegaal” telde het koor 29 leden. Bij zijn afscheid in 1991 waren er dat 69! Dat zegt natuurlijk veel. Zoiets gebeurt ook niet vanzelf. Daarvoor moet hard worden gewerkt. Daarvoor moet een koor uitstraling hebben en kwaliteit leveren. De groei van het koor werd voor een groot deel gerealiseerd door goede zangers en een uitstekende dirigent. Piet van Dongen was echter dé grote voorwaarden scheppende animator en inspirator achter de resultaten. Zonder zijn inbreng, met steun van zijn vrouw Tonny, zou het niet mogelijk zijn geweest. Hoogtepunten tijdens zijn voorzitterschap waren het winnen van het AVRO concours in 1974, twee LP’s en de opname van een Kerst-cassette, twee eerste prijzen met lof van de jury op internationale concoursen in Almelo en Made, twee optredens in Keulen voor groot publiek en op uitnodiging van de componist Wolfgang Lüderitz, enz. enz.

 

OUD- EN EREDIRIGENT

harrie s. 2014harrie s. 1991Harrie Swinkels

Zondag 30 december 2001 werd Harrie Swinkels benoemd tot eredirigent van het koor na unanieme beslissing van de ledenvergadering. Over Harrie is al het een en ander verteld in de rubriek Oud-dirigenten. Het zal dan ook niemand verbazen dat Harrie Swinkels eredirigent is van "De Nachtegaal".

Nog steeds hoor je Harrie zeggen: “De Nachtegaal is mijn alles”. Hij bewijst dat ook door steeds weer opnieuw zijn bijdrage te leveren, als organist, als assisterend dirigent in drukke tijden en als “meedenker” met de dirigenten die hem opvolgden. Zijn gedrevenheid en passie zijn daarbij onverminderd groot.

Mannenkoor de Nachtegaal is niet de enige die Harrie Swinkels eert vanwege zijn vele verdiensten. Op 29 oktober 2011 ontving hij de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' en eerder al kreeg hij de zilveren legpenning van de gemeente Someren en een Koninklijke onderscheiding.

 

gvbragt1991ERELIDgvbracht2015

Gabriël van Bragt

Op 14 maart 2015 werd Gabriël van Bragt na unanieme beslissing van de ledenvergadering, ingehuldigd als erelid. Hij was op dat moment ook 60-jarig jubilaris. Gabriël had maar liefst 32 jaar zitting in het bestuur waarvan 6 jaar vicevoorzitter en 9 jaar voorzitter. In die functie heeft Gabriël richting gegeven aan diverse voor de vereniging van belang zijnde besluiten. Hij was de drijvende kracht achter de benoeming van Piet van Dongen tot erevoorzitter, de presentatie van de nieuwe uniformen, het 25 jarig dirigentschap van Harrie Swinkels, het gouden jubileum van onze vereniging met de presentatie van de eerste CD, enz., enz. Als baritonsolist heeft hij o.a. veelvuldig “de 12 rovers” vertolkt. Ook nu nog is Gabriël, naast het zingen, actief in diverse nevenactiviteiten voor het koor.  Voor de baritons houdt hij de absenties bij en hij bezoekt als dat nodig is de mensen met ziektes of ongemakken.

 

HLeenen1995ERELIDHLeenen2020

Harry Leenen

Harry Leenen werd op 16 februari 2020 tijdens het 75-jarig jubileumfeest gehuldigd als erelid na unanieme beslissing van de leden. Harry heeft bijzonder veel verdiensten voor het koor. Hij is al bestuurslid vanaf 1986. Tot 2001 heeft hij in het bestuur de functie van penningmeester vervuld en daarna, tot heden was/is hij secretaris van onze vereniging. In zijn totaliteit is Harry dus 34 jaar bestuurslid geweest van onze vereniging. Een recordtijd! Harry is een gedegen bestuurder die zeer serieus en nauwgezet zijn bestuurstaken uitvoert. Meestal een dag na een vergadering heeft hij het verslag van die vergadering al klaar. Naast zijn werkzaamheden in het bestuur is Harry op meerdere fronten actief binnen het koor. Te noemen zijn ophalen van oud papier, vrijwilliger bij de marathon in Eindhoven, het vele malen gesponsord voor het koor lopen van de Kennedymars, medewerker stembureaus, collectant voor het Prins Bernhard cultuurfonds en het regelen van allerlei facilitaire zaken. 

 

HMeeuws2008ERELIDHMeeuws2021

Henk Meeuws

De leden van Mannenkoor " De Nachtegaal" in een bijzondere vergadering bijeen op maandag 5 juli 2021 hebben besloten om Henk Meeuws te benoemen tot erelid van Mannenkoor "De Nachtegaal" vanwege de vele bijzondere verdiensten voor het koor. Daar waar bij eerder benoemde ereleden met name de duur van de inbreng in jaren een belangrijke factor was, was het bij Henk Meeuws vooral de intensiteit van zijn inzet. Henk besteede nl. vrijwel fulltime aandacht aan het koor. Henk was op het moment van benoeming tot erelid 13 jaar lid en eerste tenor van het koor. Daarvan was hij 12 jaar bestuurslid en voorzitter.
Hij leidde ruim 100 bestuursvergadering op een uitstekende wijze. Hij zat tientallen malen Algemene voor- en najaar Ledenvergaderingen voor op vaak ludieke wijze. Hij vertegenwoordigde tientallen malen het koor bij plaatselijke, regionale of landelijke bijeenkomsten. Hij stelde vele werkgroepen in ter voorbereiding van het 75 jarig jubileum en trad daarbij op als voorzitter of coördinator. Bij bijzondere gelegenheden zoals huldigingen van jubilarissen, openen of sluiten van concerten of serenades, verrastte hij de aanwezigen met speeches die uitstekend waren voorbereid, altijd 'to the point' en bijna altijd voorzien van enkele humoristische kwinkslagen. Ondanks gezondheidsproblemen in de laatste jaren van zijn voorzitterschap straalde hij naar zijn naasten en het koor positiviteit uit en bleef nauw betrokken bij het wel en wee van iedereen. Henk Meeuws overleed op 16 juni 2022 na een langdurige slopende ziekte.