Mannenkoor "De Nachtegaal" heeft in haar ruim 75 jarige bestaan 7 dirigenten gekend. Omdat dirigenten van grote invloed zijn (waren) op de ontwikkelingen binnen een koor worden zij in deze rubriek apart vernoemd.

1. Toon van der Weerden (1945-1960) 

Toon van de WeerdenIn de beginjaren en ook daarna was kleermaker Toon van der Weerden de stuwende kracht achter het koor. Al in 1947 ging het koor op concours en werd onder zijn leiding in Schevingen de eerste prijs behaald. Hij had grote leiderscapaciteiten en was de stimulator van het koorleven in Someren. Naast zijn werk was hij kerkmeester, organist, dirigent van het dameskoor van de Maria Congregatie en "De Nachtegaal". Ook was hij commissaris van de fanfare en een uitstekend tuba-solist. Toon was een sterke persoonlijkheid. Alles gebeurde zoals hij het wilde. Helaas moest hij in 1959 om gezondheidsredenen afscheid nemen. Hij bleef wel de dirigenten na hem in de gaten houden. Toon overleed in 1969.

  

 2. Harrie Alofs (1960-1965)

Harrie AlofsIn 1960 kreeg Harrie Alofs uit Roggel de leiding over het koor. Hij was onder andere organist in Roermond en Heythuizen, gaf muzieklessen op school en was dirigent van het gemengd koor in Heythuizen. Harrie Alofs zorgde er voor dat het koor meer naar buiten optrad. Ook werd het repertoire fors uitgebreid met nummers die wat lichtvoetiger waren. Wat niet wegnam dat hij moeilijke polyfonie (meestemmigheid) als basis van elk goed koor zag. In 1962 behaalde hij met het koor een eerste prijs op een concours in Nijmegen. Op verzoek van het koor besloot het bestuur in 1965 een andere dirigent te zoeken. Dat de relatie met Alofs later toch weer verbeterde blijkt uit het feit dat "De Nachtegaal" van de partij was op een concert ter gelegenheid van diens 40 jarig jubileum als dirigent.

 

3. Gerard Bennenbroek (1965-1967)

Gerard BennenbroekOmdat het koor op zondag wilde blijven repeteren was het, na het afscheid van Harrie Alofs, moeilijk om een opvolger te vinden. Oud voorzitter Gerard Bennenbroek werd daarom verzocht tijdelijk het dirigentschap op zich te nemen. Hij deed dat maar gaf al direct aan dat hij als overgangsdirigent zou fungeren. Ondanks de korte periode dat hij dirigent was zag hij kans het repertoire uit te breiden. Onder zijn leiding ging het koor voor het eerst naar het buitenland. Gerard Bennenbroek was vóór de 2e wereldoorlog al dirigent van de koor "De Troubadours" (het koor waaruit "De Nachtegaal" is voortgekomen) en na de oorlog van dameskoor Sancta Maria, het Astens Mannenkoor, het gemengd koor "De Veengalm" uit Neerkant, het Veecentralekoor uit Boxtel en later nog als dirigent van ouderenkoor " De Nagalm" uit Someren.

 

4. Harrie Swinkels, Eredirigent (1967-2001)

Harry SwinkelsDe palmares van Harrie Swinkels als dirigent zijn in dit bestek eigenlijk te veel om op te noemen. Zijn eerste klus was het muzikaal invullen van het zilveren jubileum in 1970, niet wetende dat hij dat 25 jaar later nog eens zou moeten doen bij het gouden jubileum. In 1974 werd het koor onder zijn leiding algemeen kampioen op het Nederlands korenfestival in Hilversum met promotie naar de A-afdeling. Harrie is ook een echte liedjesmaker. Vele carnavals- en revueliedjes zijn van zijn hand evenals het "lijflied" van het koor "Sonder dranck, genen clanck". In de lange periode dat Harrie dirigent was heeft het koor vele hoogtepunten gekend en is een enorm repertoire opgebouwd. Ook werden nieuwe wegen ingeslagen. Zo werd in 1974 al een eerste LP opgenomen. Er zouden nóg een LP een casetteband en in 1994 een CD volgen. Naast zijn dirigentschap bij "De Nachtegaal" was en is Harrie tot op de dag van vandaag ook nog dirigent van "Bonum Tenete" en is voor de verenigde jeugdkoren beschikbaar als organist. Voor "De Nachtegaal" is Harrie tot op heden actief als assisterend. Het zal niet verbazen dat Harrie Swinkels EREDIRIGENT is van "De Nachtegaal". Meer daarover leest u hier

 

5. Karel Velings (2001-2011)

Karel VelingsIn 2001 nam Karel het dirigentschap van "De Nachtegaal" over op voordracht van Harrie Swinkels. Karel is een echte "Nachtegaal". Al sinds 1976 zong hij bij de 2e tenoren en vervulde ruim 10 jaar de rol van secretaris in het bestuur. Zelf wil hij graag bestempeld worden als iemand die door ervaring in het "vak" gegroeid is. Na enkele jaren in Someren-Heide dirigent geweest te zijn van het kinderkerkkoor werd hij gevraagd als dirigent van gemengd koor "de Veengalm" in Neerkant welk koor hij 12 jaar lang dirigeerde. Vrij snel daarna kreeg hij ook de leiding van het Somerens Dameskoor (tot 2006). Onder zijn leiding wordt het repertoire van "De Nachtegaal" gestaag uitgebreid met nieuwe werken van allerlei aard waarbij hij streefde naar een goede mix van populair en klassiek, van oud en modern. Een "huzarenstukje" van Karel was zeker het hooggewaardeerde Koepelkerkconcert in 2010 in Lierop. Terecht mag hij dus de geschiedenis ingaan als KAREL DE GROTE, zoals Harrie Swinkels al voorspelde bij het aantreden van Karel. Nadat hij het dirigeerstokje aan Hans Heykers overdroeg is Karel weer gaan zingen als 2e tenor en blijft ook beschikbaar als assistent- en plaatsvervangend dirigent. Verder is Karel sinds 2009 dirigent van het dameskerkkoor van de Lambertuskerk in Someren-Dorp.

 

6. Hans Heykers (2011-2017)

Hans HeykersVan september 2011 t/m 2016 was Hans Heykers onze zeer gewaardeerde dirigent. Hij studeerde aan het Maastrichts conservatorium de hoofdvakken Orgel, Theorie der muziek en Gregoriaans. Van 1994 tot 2004 was hij verbonden als bariton aan het kamerkoor Studium Chorale. Hij verleende medewerking als zanger en als organist aan verschillende radio- en CD opnamen. Hans Heykers was naast dirigent van De Nachtegaal ook dirigent van o.a  het Vocaal ensemble Syrinx en Vocaal ensemble Silhouet uit Roermond. Al sinds de oprichting (1994) is Hans Heykers verbonden aan de Schola Maastricht, een ensemble van 10 beroepsmusici dat uitsluitend gregoriaans zingt. Hans Heykers is als organist aan verschillende kerken verbonden geweest o.a. in Thorn, Neer en de Kathedraal van Roermond. Tussen 1998 en 2012 was  hij  organist van de OLV-Basiliek te Maastricht, waar hij wekelijks het monumentale Severin-orgel uit 1652 bespeelde. Sedert 2013 is hij dirigent van de Cappella Sancti Servatii van de St. Servaasbasiliek te Maastricht. Hans Heykers heeft De Nachtegaal zeker naar een hoger niveau weten te tillen.

 

7. Paul Mestrom (2017-2021)

fotopaulmestrom3x4Vanaf 1-1-2017 tot aan zijn vrij plotselinge overlijden op 10 december 2021 is Paul Mestrom verbonden geweest als dirigent aan Mannenkoor “De Nachtegaal”. Gedurende deze 5 jaren heeft hij met veel toewijding, deskundigheid en Limburgse humor ons koor geleid. Paul Mestrom studeerde Schoolmuziek en Koordirectie aan het Conservatorium te Maastricht met de bijvakken: zang, piano, blokfluit, gregoriaans, gehoor/ solfège, contrapunt en harmonieleer. Vele jaren was hij docent aan de Kreato Hogeschool en academie voor Muziek te Thorn. Hij doceerde o.a. blokfluit, klarinet, saxofoon, koordirectie, theorie, algemene muziekleer en solfège. Naast zijn werkzaamheden voor de Kreato Hogeschool was Paul Mestrom vanaf 1981 vakleerkracht Muziek aan meerdere basisscholen in de gemeente Venlo. Vanaf 1974 was hij dirigent van diversen mannen-, vrouwen-, gemengde-, jongeren- en kinderkoren. Een van zijn belangrijkste activiteiten voor De Nachtgaal bestond uit het organiseren van de zogenaamde Drie Koren Concerten, die werden gezongen door de drie mannenkoren die onder zijn leiding stonden. Vooral de gelijktijdige optredens van de 3 koren tezamen was zeer indrukwekkend.