De Nachtegaal in 1948

Mannenkoor De Nachtegaal is in 1945 ontstaan uit het koor van de vroegere "Jonge Boerenstand". Toen op 11 februari van dat jaar in een vergadering werd besloten dat ook anderen dan leden van de Jonge Boerenstand lid konden worden van het koor was "De Nachtegaal" een feit. Grote initiator tot de oprichting van De Nachtegaal was wijlen Piet van der Weerden die vervolgens meer dan zestig jaar lid is gebleven van het koor.

 

In de jaren van het bestaan van het koor is de sociale verbondenheid van de leden onderling, maar vooral de verbondenheid met de gemeenschap Someren één van de belangrijkste peilers van de vereniging geweest. Deze verbondenheid werd en wordt getoond door het organiseren en mede verzorgen van concerten, maar ook het opluisteren van allerlei vieringen, zowel bij vreugde als bij verdriet.

 

Het koor heeft in haar geschiedenis tot op heden slechts 8 dirigenten gekend. Dit waren Toon v.d. Weerden, Gerard Bennenbroek, Harrie Alofs, Harrie Swinkels, Karel Velings, Hans Heykers, Paul Mestrom (Lees hier meer over hen) en de huidige dirigent Ger Franken.

 

Al direct bij de oprichting van het koor was duidelijk dat het koor voor kwaliteit ging en in 1947 werd voor het eerst deel genomen aan een concours om te laten beoordelen waar het koor stond. Door de jaren heen is het niveau steeds hoger geworden. Uiteindelijk heeft de prestatiedrang geresulteerd in het zingen in de hoogst mogelijke afdeling voor amateurkoren.

Het repertoire is door de jaren heen zeer groot geworden en er wordt regelmatig teruggegrepen naar werken, die al jaren niet meer zijn gezongen, maar die ook in deze tijd nog altijd stuk voor stuk prachtige mannenkoor nummers zijn. Het repertoire is ook qua stijl zeer divers en voor zeer uiteenlopende optredens geschikt. Er wordt wereldse muziek gezongen, maar ook religieuze muziek en loopt verder uiteen van kerstliederen tot liefdesliederen, drankliederen en soldatenliederen. Eigenlijk zijn er maar weinig muzieksoorten welke niet op het repertoire voorkomen.

 

Zoals hierboven al is vermeld, heeft het koor kwaliteit hoog in het vaandel staan en heeft het beoordelingen op concoursen nooit geschuwd. Hiervoor heeft het koor al heel wat rond gereisd, binnen Nederland, maar is hiervoor ook enkele malen naar Duitsland geweest.

Op deze internationale concoursen moest gestreden worden met gerenommeerde koren uit de hele wereld, maar mannenkoor De Nachtegaal behaalde steeds een zeer goed resultaat.

Het koor is, qua gemiddelde leeftijd, weliswaar inmiddels wat ouder geworden, maar daarmee is de ervaring in het zingen alleen maar groter geworden. De ambities zijn en blijven nog steeds erg hoog.