Beschermraad

Van "Beschermheer" naar "Beschermraad"

 

Het mannenkoor “De Nachtegaal” heeft in het verleden altijd wel een beschermheer gehad. Was het vroeger Dr. Maenhout (vee-arts) en later achtereenvolgens Iron van Dooren en diens zoon Ralph van Dooren (Berkvens Deurenfabriek), die deze rol bij het koor hebben vervuld, de laatste jaren was Harry van Vlerken (voormalig eigenaar van “Het wapen van Someren”) onze beschermheer.

 

Door iedereen is de rol op een eigen manier ingevuld en voor de wijze waarop dit is gebeurd heeft binnen het koor altijd veel waardering bestaan. En dit niet alleen vanwege de financiële steun, die vaak door de beschermheren werd geboden, maar beslist ook door de betrokkenheid, die de beschermheren bij het koor hebben getoond.

 

Maar juist deze betrokkenheid kan ook een zware wissel trekken op de vrije tijd en de beschikbaarheid voor het koor, indien de rol van beschermheer door één persoon dient te worden ingevuld. Binnen het koor is daarom de gedachte ontstaan om in de toekomst te komen tot een beschermraad. In zo’n beschermraad zouden dan meerdere beschermheren zitting kunnen nemen (tenminste 5 en maximaal 7).  Dit zou dan met zich mee kunnen brengen dat de verschillende beschermheren ieder op hun eigen manier invulling aan hun rol zouden kunnen geven, afhankelijk van de beschikbare tijd, de interesse en de mate van betrokkenheid bij het koor.

 

Op dit moment wordt er binnen het koor hard gewerkt om deze beschermraad vorm en inhoud te geven. Er zijn reeds 3 beschermheren gevonden, die met genoegen deel willen gaan uitmaken van de beschermraad. Dit zijn de heer Harrie Welten (eigenaar van JUMBO Someren) en de heer Rene van Kaam, notaris in Someren en de heer William Bos van Bos Electra. Op het moment dat de beschermraad compleet is zal verdere informatie over alle beschermheren worden opgenomen. Op dit moment wordt volstaan met de vermelding van de 3 beschermheren, zoals hiervoor aangegeven .