Een terugblik op 2019

(Als u hieronder op een foto klikt kunt u - indien beschikbaar - een vergroting zien).
(Van veel evenementen kunt u ook een fotoalbum bekijken. Zie: "Fotoalbums".)
Hieronder ziet u een overzicht van gelegenheden waarbij ons koor in 2019 een goede en vaak zelfs een prima indruk heeft achtergelaten. Een woord van dank is op zijn plaats aan iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd, in welke vorm dan ook. Al met al kunnen we op een prima jaar terugzien.


Koor Activiteiten en Gebeurtenissen

Feestdag 2019

Feestdag 2019

Klik op de foto's voor een vergroting.

Een zeer mooie feestdag dit jaar in de Plattevonder waar alles puik geregeld was. We genoten van leuke optredens van De Jonge Nachtegaaltjes (à la Farce Majeur) en van het bestuur. Omdat er dit jaar geen jubilarissen waren werden een 10-tal leden om diverse redenen in de bloementjes gezet. Dit bracht hilarische en ontroerende momenten met zich. Een zeer mooi idee van onze voorzitter Henk Meeuws. Tussen de bedrijven door genoten we van een heerlijk buffet. Het was een vrolijk feest en er werd veel gezongen, zoals dat hoort bij een koor.

Eendaagse reis 2019

Eendaagse reis 2019

Op 11 mei 2019 hadden wij dit jaar onze eendaagse reis. Om 13.00 uur vertrokken we naar Margraten voor een bezoek met rondleiding aan het Amerikaans Oorlogskerkhof. Daarna gingen we naar Grand Café de Borenburg in Voerendaal voor de warme maaltijd. “De Borenburg” was ook de locatie voor ons eerste optreden in het drie korenconcert. (Zie hieronder). Na afloop was er nog een gezellige nazit en kon men de kelen smeren voordat de terugreis kon beginnen. Al met al een geslaagde dag voor het eerste treffen in het drie korenconcert.

Drie Koren Concerten 2019

Drie Koren Concert 2019

Het bijzondere project van de “Drie Koren Concerten” vond plaats in mei. Het unieke aan deze concerten was dat de concerten werden uitgevoerd door de 3 koren die allen onder leiding stonden van de dirigent Paul Mestrom met op iedere locatie de medewerking van een plaatselijke muziekvereniging. Daarnaast werden de koren op piano begeleid door mevr. Pavlina Heckmanns. Het waren drie concerten met prachtige muziekwerken. Het eerste concert van de drie koren was op 11 mei en werd georganiseerd door mannenkoor St. Remigius uit Klimmen met medewerking van de Koninklijke Harmonie de Berggalm o.l.v. de dirigent Victor Vaessen. Het tweede concert op 18 mei werd georganiseerd door het Gäöls mannenkoor te Geulle met medewerking van het Jeugdorkest St. Agnes te Bunde o.l.v. de dirigent Jacques Claessens.
Op 25 mei 2019 hadden we de derde en afsluitende uitvoering van het Drie Koren Concert in het Varendonckcollege met medewerking van het seniorenorkest Groot Someren o.l.v. Roger Cobben.Tijdens de concerten werden voor de pauze door de drie koren afzonderlijk 3 nummers uit het eigen repertoire ten gehore gebracht. Na de pauzes werd opgetreden door de 3 koren gezamenlijk, deels met begeleiding van de plaatselijke muziekvereniging en deels met pianobegeleiding. Na afloop was er steeds een gezellige nazit en kon men de kelen smeren voordat de terugreis van de gastkoren kon beginnen. Een zeer geslaagd project waarvan door de bezoekers met volle teugen werd genoten. In Klimmen werd het concert nog opgenomen door omroep Limburg en het werd in zijn geheel uitgezonden.
Er kan nog genoten worden van deze opname door te klikken op onderstaande link: https://l1.nl/klassieke-avond-van-l1-met-een-concert-van-drie-koren-149995/

Kennedymars 2019

Kenneymars 2019

Ook dit jaar liepen maar liefst 8 stoere mannen en 1 stoere vrouw op 6 en 7 juli, getooid in het tenue van ons koor de Kennedymars van 80 km (Peter en Elly Hurkmans, Hans van den Dungen en zijn zoons Clemens en Jeroen) en het rondje Someren van 40 km (Harry Leenen en Jan en Harrie Maas). Wij feliciteren hen met deze geweldige prestatie en danken hen voor de inzet voor ons koor. De opbrengst van de sponsoractie was € 821,-. Dank aan de gulle gevers!

Fietstocht

Fietstocht 2019

Met prima weer vertrokken we op 21 juli rond het middaguur voor onze jaarlijkse fietstocht. Ook dit jaar bezochten we weer een museum. Vorig jaar was dit het EDAH museum in Helmond en dit jaar was het de beurt aan het kleine museum in de Neerkant "Techniek met een Ziel". De tweede tussenstop hielden we bij café "Jan van Tieskes" in Someren Eind. Het traditionele buffet en gezellige samenzijn werd evenals voorgaande jaren gehouden in de kantine van Handboogvereniging "Oude Roem Handhaven". Dat we daar weer terecht konden was te danken aan ons koor- en ORH lid, tevens fotograaf tijdens deze fietstocht Geert van Lierop. Dank aan velen voor de perfecte organisatie van deze mooie dag!

Zummers Triduüm 2019

Zummers Triduum

Het 57e Zummers Triduüm werd gehouden van 3 t/m 5 september in de Ruchte te Someren met als thema "Gezellig onder mekaar". Op alle 3 dagen traden er diverse artiesten op en werden de mensen goed verzorgd. Op donderdag werd het Triduüm afgesloten met een Maria hulde onder leiding van pastoor Jan Zwirs en kapelaan Harold van Overbeek en zang van Mannenkoor "De Nachtegaal".

Concert Heart & Soul 2019

Concert Heart and Soul 2019

Op 28 september 2019 waren wij te gast op het concert van Heart en Soul in de Bunt in Someren Heide, samen met gemengd koor Vivace en de zanggroep Kazoo. Het was een geslaagd concert met een prima optreden van De Nachtegaal. Wij brachten daar zowel bestaand als nieuw repertoire.

Marathon Eindhoven

Marathon Eindhoven 2019

Maar liefst 15 Nachtegalen togen op 13 oktober 2019 in alle vroegte naar Eindhoven. Samen met een aantal vrijwilligers van Atletiekvereniging ’t Jasper Sport Someren-Asten bemanden zij tijdens de marathon een waterpost nabij het Catharina-ziekenhuis. Die ochtend en middag reikten zij duizenden bekertjes water en duizenden sponsen uit aan de lopers. Allen hebben genoten en hopen in 2020 volgend jaar met nog meer vrijwilligers aanwezig te kunnen zijn. De opbrengst voor de club bedroeg dit jaar € 402,- In 2018 was die opbrengst € 374,- (11 deelnemers) en in 2017 was dat € 130,45 (5 deelnemers) toen we met 5 vrijwilligers aanwezig waren.

Kerstconcert 2019

Kerstconcert 2019

Het sfeervolle Kerstconcert op 15 december 2019 werd voor de vierde maal georganiseerd door 3 verenigingen gezamenlijk te weten Muziekvereniging Somerens Lust, Somerens Dameskoor en Mannenkoor De Nachtegaal. De 27 jaren daarvoor was de organisatie in handen van het Somerens Dameskoor. Naast het Somerens Dameskoor o.l.v. Helna Beelen en mannenkoor De Nachtegaal o.l.v. Paul Mestrom werd Muziekvereniging Somerens Lust dit jaar vertegenwoordigd door een hout-ensemble o.l.v. Remy Remery. Voor het eerst was dit jaar het jeugdkoor Mixed Voices o.l.v. Loes van Stratum aanwezig met 4 uitstekend gezongen nummers. Het drukst van allemaal was ontegenzeggelijk Annemieke Beelen die op voortreffelijke wijze de koren op piano begeleidde. Verder werden enkele nummers van de Nachtegaal zeer mooi begeleid door Manon Wijnen op dwarsfluit. Onze burgemeester Dilia Blok, hield een inspirerende kersttoespraak. Al met al weer een prachtig concert.

Mis Tweede Kerstdag

Het jaarlijkse zingen tijdens de H. Mis op 2e Kerstdag in de Lambertuskerk is inmiddels traditie geworden. Tot het jaar 2017 werd deze dienst 47 jaar lang voorgegaan door pater Gereon van Boesschoten. Door zijn overlijden kwam aan deze traditie vorig jaar een einde, wat door iedereen als een gemis werd ervaren. De dienst werd nu geleid door Pastoor Scheepers. Komend jaar zal naast het jubileum van De Nachtegaal ook het 50 jarig jubileum van deze mooie traditie een feit zijn.

Serenades

Koor

In 2019 werden de volgende serenades gebracht aan onze leden en hun echtgenotes:
- Zaterdag 31 augustus: Serenade in verband met het gouden huwelijk van Mia en Bart Bennenbroek.
- Vrijdag 29 november: Serenade in verband met het gouden huwelijk van Jo en Frans Slegers.
- Zondag 22 december: Serenade in verband met het gouden huwelijk van Tonny en Frans Welten.
Alle serenades vonden plaats in de Platte Vonder te Someren Eind. De serenades op 29 novemder en 22 december werden gedirigeerd door Karel Velings.

De Ledenvergaderingen

Jaarvergadering

In 2019 waren er 2 reguliere ledenvergaderingen t.w. op 19 maart en 19 november.
De Jaarvergadering op 19 maart stond in het teken van de herbenoeming van 3 bestuursleden t.w. Henk Meeuws, Hans Donkers en Frans Bennenbroek en de verkiezing van het nieuwe bestuurslid Adriaan Swinkels. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij de planning in het jubileumjaar 2020. Verder stond de financiële verantwoording over 2018 op de agenda.
Bijzondere aandacht was er op 19 maart:
- Voor de aanschaf van nieuwe kostuums voor het koor
- Het doordeweeks zingen t.b.v. leden en begunstigers tijdens bijzondere blijde en droeve gebeurtenissen. Tot op heden deden wij dit uitsluitend in de weekenden. Doordat een groeiend aantal leden niet meer werkt is de mogelijkheid daartoe groter geworden. Uit een onder leden gehouden enquête bleek dat we thans vaak in staat zullen zijn om ook doordeweeks een koor op de been kunnen brengen van ca. 30 zangers. Bij het peilen van de inzetbaarheid is nog geen rekening gehouden met vakanties en andere onvoorziene gebeurtenissen. Leden en begunstigers kunnen overigens aan dit besluit van de ledenvergadering geen rechten ontleden. Er kan doordeweeks alleen worden opgetreden als er, naast de dirigent, voldoende zangers beschikbaar zijn met ook een goede balans tussen de zangpartijen. Dit is ter beoordeling door de dirigent.
- Op 19 november was er, naast de aandacht voor het naderende koorjubileum (75 jaar in 2020) en de begroting voor 2020, bijzondere aandacht voor de in het leven roepen van een 12,5-jarig jubileumviering voor koorleden. Dit omdat de laatste jaren de ledenaanwas grotendeels bestaat uit 60+ leden. Het vieren van een 25-jarig jubileum zal daardoor veelal niet meer mogelijk zijn. Als gevolg van dit besluit zullen in 2020 12 leden worden gehuldigd als bronzen jubilaris!

Leden aantal

Per 31 december 2019 telde de vereniging 48 actieve zangers verdeeld als volgt: 13 1e tenoren, 13 2e tenoren, 12 baritons en 10 bassen. De vereniging telt nu 4 rustende leden en 2 ereleden. Het aantal actieve zangers is in 2019 door opzegging, overlijden en ernstige ziekte met 3 leden afgenomen. Gelukkig mochten we ook twee nieuwe leden verwelkomen. Zij zongen voorheen bij het inmiddels opgeheven kerkkoor “Bonum Tenete”. We blijven ons best doen om nieuwe leden te werven. Hopelijk hebben de viering van het 75-jarig jubileum en de activiteiten in dat kader een wervende werking.

De Notenkraker

Notenkraker

Ons uitstekend verzorgde en goed gelezen verenigingsblad De Notenkraker wordt hoog gewaardeerd. Het verscheen in 2019 4 keer. Adriaan Swinkels (hoofdredacteur) vormt samen met Ton Maas en Jac Retera de redactie. Vanaf 2020 zal De Notenkraker een nieuw jasje krijgen en zal ons verenigingsblad speciaal met het oog op het jubileumjaar ook in full-color worden uitgebracht.

De Website

Website

In het afgelopen verenigingsjaar was de website van De Nachtegaal (nieuwe stijl) 7 jaar in de lucht. Uit de registratie van het aantal hits blijkt dat de website goed wordt bezocht. Tijdens het jaar 2019 is, na enige daling in 2018, weer een stijging van het aantal bezoeken opgetreden. De telling van het aantal bezoeken loopt van maart tot maart (i.v.m. jaarvergaderingen). Een globale tussentijdse telling leert ons dat het aantal bezoeken van maart 2019 tot de jaarwisseling 2019/20 (+ 9 maanden) nu al even hoog ligt als van maart 2018 tot maart 2019 (+ 12 maanden). Het aantal bezoeken door leden ligt de laatste 9 maanden nu al aanzienlijk hoger dan in de 12 maanden daarvóór. Vooral het thuis instuderen van de nieuwe MISSA BREVIS heeft daaraan bijgedragen. Een verheugende ontwikkeling.
De vergelijking van het aantal bezoeken aan onze fotoalbums met voorgaande jaren is inmiddels niet meer zo goed mogelijk. Door de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (Privacywet) in mei 2018 hebben we een aantal foto's en fotoalbums moeten verwijderen. Wel mogen we concluderen dat de fotoalbums die nu op de website staan (en er vorig jaar al op stonden) ook vaker zijn bekeken.

De Acties

Oud Papier Actie Verkiezingen Anjer Actie Rabo Clubkas Campagne kuiken

Naast de al eerdergenoemde sponsoractie tijdens de Kennedymars (€ 821,-) en de inzet van 15 vrijwilligers van ons koor tijdens de Marathon te Eindhoven (€ 402,-), waren er nog de volgende acties:
- De oud papier actie draait op volle toeren. Het is plezierig te constateren dat er steeds weer mensen bereid worden gevonden om dit bij tijd en wijle toch lastige werk te doen. Daarvoor zijn wij hen veel dank verschuldigd. De opbrengst voor 2019 is € 3081,- Dat is iets minder dan in 2018 (€ 3335,-). We zijn benieuwd wat ons het jaar 2020 zal brengen nu duidelijk is geworden dat de fa. Paulissen per 1-1-2020 gaat stoppen.
- Op 20 maart 2019 werden er verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten en de Waterschappen en op 23 mei waren er Europese verkiezingen. Beide keren traden leden van ons koor op als voorzitter en lid van diverse stembureaus. De Nachtegaal ontving van de Gemeente Someren dit jaar het recordbedrag van € 1620,- voor de inzet van onze vrijwilligers. De deelnemende leden bedankt.
- In mei/juni werkten een aantal leden van ons koor weer mee als collectant aan de jaarlijkse collecte voor het Anjerfonds. (Prins Bernhard Cultuurfonds) De collecte bracht voor ons koor € 525,50 op. Dank aan de collectanten. De opbrengst voor collecterende verenigingen is maar liefst 50%. Reden te meer om onze inzet voor de Anjeractie in 2020 verder te intensiveren.
- De opbrengst van de Rabo Clubkas Campagne was in 2019 € 825,97. De opbrengst is de laatste jaren stapsgewijze gedaald. Dit is niet omdat er minder mensen op ons hebben gestemd. De Rabobank heeft echter de bijdrage per stem de laatste jaren ook regelmatig verlaagd. Ook kunnen er nu door leden, weliswaar nog steeds 5 stemmen worden uitgebracht, maar er kan slechts één stem naar dezelfde vereniging gaan.
- Een aantal keren per jaar helpen een vijftal leden van ons koor op een Somerens kippenbedrijf bij het lossen van kuikens. Zij staan hun vergoeding daarvoor af aan De Nachtegaal. Dat betekent dat onze penningmeester in 2018 € 950,- kon bijschrijven. Door de inzet van deze leden heeft deze Somerense ondernemer daarnaast ook nog eens de lopers van de Kennedymars met € 250,- gesponsord.

Droevig afscheid

Overlijden

Ook in 2019 hebben wij helaas weer afscheid moeten nemen van enkele dierbaren:
- Op 17 februari 2019 is overleed ons zeer trouwe en betrokken lid Piet van Velthoven. Sinds 2010 zong hij bij de bassen. Ook was hij de gedreven coördinator achter de oud-papier actie. Wij zullen hem zeer missen.
- Op 11 augustus 2019 overleed Mia Vendrig – van Rooij. Maria was samen met haar man Cees een groot liefhebster van koorzang. Samen waren zij jarenlang commissaris van “De Nachtegaal”.
Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies.

Ten slotte

Attentie

In 2020 vieren wij ons 75-jarig bestaan. Wij zouden het fijn vinden als veel mensen dit met ons willen vieren.
Op onderstaande data is iedereen van harte welkom:
- Zondag 16 februari 2020 jubileum mis om 9.30 uur in de Lambertuskerk.
- Zondag 16 februari diner en feestmiddag voor leden en hun partners in manege Het Keelven vanaf 12.00 uur.
- Zaterdag 14 maart 2020 receptie en klein concert om 14.00 uur in De Ruchte.
- Vrijdag 1 mei 2020 voorjaarsconcert met zangroep Frommermann om 20.00 uur in De Ruchte.
- Zondag 24 mei 2020 zingen H. Mis te Ommel 11.30 uur.
- Zondag 7 juni 2020 zingen in de kapel van het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond om 10.00 uur.
- Zaterdag 10 oktober 2020 jubileumconcert met entertainmentgroep Salon Rouge en zanggroep Timeless om 20.00 uur in De Ruchte.
- Zondag 20 december 2020 Kerstconcert in de Lambertuskerk 14.30 uur.
- Zaterdag 26 december 2020 zingen H. Mis in de Lambertuskerk 9.30 uur tevens sluiting van het jubileumjaar.

Op onze website zal tijdig nadere informatie worden gepubliceerd over deze evenementen. Houd dat in de gaten!