Welkom

Ons bereikte het droevige bericht, dat op donderdag 16 juni 2022 is overleden onze
oud-voorzitter en erelid:

HENK MEEUWS

Lintje Henk 2021 

Gedurende de 13 jaren als koorlid, bekleedde hij 12 jaren het voorzitterschap. Zijn tomeloze inzet voor het koor en zijn bestuurlijke kwaliteiten, hebben van het koor een vriendenclub gemaakt. Zijn naam zal voor altijd verbonden blijven aan ons koor.

Wij wensen Annie, kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur, leden en dirigent van Mannenkoor “De Nachtegaal”

 

logo stultiens2 doorz klein

Mannenkoor "De Nachtegaal" uit Someren is opgericht op 11 februari 1945 en is ontstaan uit het koor van de "Jonge Boerenstand" en telt momenteel 43 actieve zangers (1-4-2022). Vanaf de oprichting vervult het koor een belangrijke plaats in het culturele leven van de gemeente. Binnen de gemeente worden jaarlijks een aantal optredens verzorgd in de vorm van serenades bij feestelijke gebeurtenissen, het opluisteren van kerkdiensten en het organiseren van één of meerdere concerten. Maar niet alleen binnen de gemeente Someren worden optredens verzorgd. Zowel binnen als buiten de regio werken we graag mee aan goede concerten. Op deze manier zijn er al vele contacten ontstaan met koren in binnen- en buitenland. Mede dank zij dit soort optredens trachten we de kwaliteit van het koor op peil te houden. Ook contacten met gerenommeerde componisten als wijlen Henk Badings en Anton Maessen zijn voor ons koor van grote waarde geweest evenals de contacten met de Duitse componist Wolfgang Lüderitz. Het repertoire van het koor is zeer omvangrijk en varieert van klassieke werken tot hedendaagse composities en alles wat daartussen ligt. Er wordt gezongen in vele talen.